Jedna žena muža bila

1.
Jedna žena muža bila,
preto, že ho neľúbila.
[:Jeda žena muža bila, muža bila,
pretože ho neľúbila.:]

2.
Kde ho bila? Za komínom.
Čím ho bila? Motovidlom.
[:Kde ho bila? Za komínom. za komínom,
Čím ho bila? Motovidlom.:]

3.
Ona jedla ryby, raky,
jemu dala len slimáky.
[:Ona jedla ryby, raky, ryby, raky,
jemu dala len slimáky.:]

4.
Ona jedla husy, kačky,
jemu dala len zemiačky.
[:Ona jedla husy, kačky, husy, kačky,
jemu dala len zemiačky.:]

5.
Ona spala na posteli
a on spával na pazderi.
[:Ona spala na posteli, na posteli
a on spával na pazderi.:]