Keby rôčky stali

1.
Keby rôčky stali, aj krása trvala,
veru by som si ja každý deň spievala.

2.
Keby rôčky stali, aj krása trvala,
veru by som sa ja mladá nevydala.

3.
Ale rôčky tajdu, aj krása sa mení,
ešte sa to diovča len vydávať stroji.

4.
Vydať, Bože, vydať, ale vedieť ako,
veď je s planym mužom do roka deľako.

5.
Do roka deľako a do smrti ďalej,
jaj, mamička moja, veď je to nie frajer.

6.
Veď je to nie frajer čo so mnou tancuje,
ale je to frajer čo len mňa miluje.