Vandroval maliar

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Vandroval maliar od mesta k mestu,
mladé dievčatko staví mu cestu.
[:Cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, ric-pic-bum.:]

2.
Pane maliaru, pekne vás prosím,
odmaľujte mi čo v srdci nosím.
[:Cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, ric-pic-bum.:]

3.
Ja v srdci nosím svojho milého,
pane maliaru, odmaľujte ho.
[:Cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, ric-pic-bum.:]

4.
Maliar maľoval, dievča sa smialo,
pane maliaru, čo by to stálo?
[:Cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, ric-pic-bum.:]

5.
Mladým dievčatám maľujem zdarma,
starým babičkám za šesták, za dva.
[:Cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, rumbaj,
cária rumbaj, ric-pic-bum.:]