V prostred Dolnej Ždáni vyrástol strom

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
V prostre Dolnej Ždáni vyrástol strom,
do falošnej lásky, uderil hrom.
Uderil, uderil, ale z jasna,
až sa dolnoždánska veža triasla.

2.
Ten ždánsky pán farár dobrotivý,
dali mi obráštek, ale živý.
Ach, Bože, prebože, čo robiť mám,
kde ja ten obrášťok, položiť mám.

3.
Zavesím na klinček, nebude stáť,
dám ho do okienka, bude sa smiať.
Ale mu ja spravím po mej vôli,
dám ja ten obrášťok do posteli.

4.
Dám ho do posteli a ja k nemu,
dá mi on aj pišťok a ja jemu.
Dám ho do posteli a ja k nemu,
dá mi on hubičky a ja jemu.