Tú, ružičku, čo som nosil k tebe

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Tú, ružičku, čo som nosil k tebe,
cez deň kvitne, večer idem k tebe.
[:Večer idem, keď nikto nevidí,
aj tak nám to celý svet závidí.:]

2.
Nezáviďte, pre Boha vás prosím,
dajte mi to, čo ja v srdci nosím.
[:Navykli mi očká na jeho mihanie,
a na jeho verné milovanie.:]

3.
Milá, milá, čo tak smutná chodíš,
prídem k tebe, vždy len smutná sedíš.
[:Čo si toľko hlavičku sužuješ,
ľudia vravia, že za mnou banuješ.:]

4.
Nebanujem, môj milý, za tebou,
strávila som veľa nocí s tebou.
[:Strávila som, môžem povedati,
moje očká musia zaplakati.:]

5.
Moje očká vždy veselie boli,
kade išli, všade sa len smiali.
[:Teraz sa mi do zemi dívajú,
kade idú, všade nariekajú.:]