Ten ždánsky hostinec, domec biely

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Ten ždánskky hostinec, domec biely,
v ňom sa mi srdiečko rozveselí.
Rozveselí, ale málo,
čo sa mi tej noci zas snívalo.

2.
Budeme rukovať, nevieme kde,
budeme fasovať šable nové.
Šable nové, kone vrané,
v trinástom, rodení, sadať na ne.

3.
Keď sme my na kone posadali,
tie naše mamičky zaplakali.
Aj, mamičky čo plačete,
veď za nás bojovať, nebudete.