Ten náš gazda je velmo chorý

1.
Ten náš gazda je velmo chorý,
je on opilý, hlava ho bolí.
Žena sa ho opytuje, že čo ho bolí,
čo mu priloží.
Jaj, jaj, jaj, len mi pokoj daj,
[:ani suchô, ani mokrô,
mi neprikladaj.:]