Tečie voda kalná, mútna

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Tečie voda kalná, mútna,
čo si milá taká smutá.
[:Akože mám veselá byť,
strojí sa mi frajer ženiť.:]

2.
Keď sa strojí, aj sa bude,
o rok, o dva, otcom bude.
[:O rok, o dva, o desiaty
a predsa ma musíš vziati.:]

3.
Keď už prišiel desiaty rok,
klope milý, jej, na oblok.
[:Vítaj, vítaj, frajerík môj,
kdeže si mi tak dlho bol.:]