Škoda môjho veku mladého

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Škoda môjho veku mladého,
v ktorom som spoznala milého,
ktorý ma tak verne miloval,
za jedno sa na mňa nahneval.

2.
Poďte ku mne kamarádky mé,
ja vám poviem, niečo pravdivé.
Nemilujte chlapcov úprimne,
bo vás sklamú, ako sklamal mne.

3.
Počkaj milý, veď sa spamätáš,
keď ja pôjdem s iným na sobáš.
S iným pôjdem a s tebou už nie,
počkaj milý, ľúto ti bude.