Srdce mi túži len po tebe

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Srdce mi túži len po tebe,
márne volanie, letí k tebe.
Myslím len na teba, vidím ťa v tmách,
iného v živote svojom, nechcem poznať.

2.
Teba som verne milovala,
tebe som srdce své darovala.
Tys inej srdce své podaroval,
a mňa si zradil, falošne miloval.

3.
Teba mi žiaden nenahradí,
bez teba život môj neosladí,
až príde harmonikár pesničku hrať,
príď ju, môj milý, naposled zaspievať.