Pola tých Varsov

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Pola tých Varsov je veľký kameň,
varila Anička haluške na ňom.

2.
Pribehou Janko s veľkýma pysky,
ak hlce, tak hlce haluške z misky.

3.
Ona mu vraví, Janko, pomály,
a on po stodvacať do huby valí.