Pije, pije na kolaji vtáča

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Pije, pije na kolaji vtáča, vtáča,
nanosilo plný pitvor ráždia, ráždia.
Nanosilo tej Marky Prôčkeje – čkeje,
že hu vezme Paľo Zelineje – neje.

2.
Od tých Pánskych do tých Jantov tri míle, tri míle,
posadiv sa hrdý Mišo na svine, na svine.
A keď to tá hrdá Rózka zbadala,
že je zle, nedobre, ona za nim,
trci-frci na voze, na koze,
na trajgáči, na zvláči.