Pásol Jano dva voly

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Pásol Jano dva voly, hop, hop, hop,
pásol Jano dva voly na zelenej jateli,
rece-fíce klinorína.

2.
Prišli k nemu hájníci, hop, hop, hop,
prišli k nemu hájníci, dolnoždánskí mládenci,
rece-fice klinorína.

3.
Daj nám Jano halenu, hop, hop, hop,
daj nám Jano halenu, spásol si nám jatelu,
rece-fice klinorína.

4.
Ja vám halenu nedám, hop, hop, hop,
ja vám halenu nedám, ja sa s vami pojednám,
rece-fíre kllinorína.

5.
Tak sa oni jednali, hop, hop, hop,
tak sa oni jednali, až Janíčka zabili,
rece-fice klinorína.

6.
Leží Janík zabitý, hop, hop, hop,
leží Janík zabitý, halenou je prikritý,
rece-fice klinorína.

7.
Ktože ho tam narieka, hop, hop, hop,
ktože ho tam narieka, otec, mati, frajerka,
rice-fice kliorína.

8.
Otec, mati slzami, hop, hop, hop,
otec, mati slzami a frajerka slinami,
rice-fice klinorína.

9.
Otec, mati, Jano môj, hop, hop, hop,
otec, mati, Jano môj a frajerka Bože môj,
rice-fice klinorína.