Páči sa mi, páči sa mi, šuhajiček švárny

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
[:Páči sa mi,:] šuhajíček švárny,
[:ale mi ho:], má mamička bráni.

2.
[:Nebránte mi,:] má mamička toho,
[:dobrá vec je,:] kto miluje koho.

3.
Ach, dcéruška, dcérka moja, ja ti ho zabránim.,
[:ľúbiť nesmieš,:] radšej ťa otrávim.

4.
Ach, mamička, mamko moja, ak mi ho zbránite,
[:ale mi hneď,:] truhlu robiť dajte.

5.
[:Nie takovú,:] čo šaty bývaju,
[:ale takú,:] čo mňa do nej daju.