Čažko tomu kameňu

Púchovská dolina

1.
[:Čažko tomu kameňu, čo pod vodú pliňe,:]
ale tomu čože je, ale tomu čože je,
chto koho miluje, chto koho miluje.

2.
Ja som jedna též z takích, čo som milovala,
zaňechal mňa moj milí, zaňechal ma moj milí,
zostala som sama, zostala som sama.

3.
A ja som opuscená jako tá hrdlička,
kerá lieta po poli, kerá lieta po poli,
hľadá sokolíčka, hľadá sokolíčka.

4.
Ach, sokolík, bieli vták, choj, k mému milému,
skaž mu dobrí večer dac, skaž mu dobrí večer dac,
holúbku sivému, holúbku sivému.

5.
Skaž mu dobrí večer dac, že ho pekňe prosím,
abi prišiel večer k nám, abi prišiel večer k nám,
že ho v srdci nosím, že ho v srdci nosím.

6.
Ach, môj vienok zelení, šak mi pekňe stojí,
ňeňi toho mládzenca, ňeňi toho mládzenca,
kerí mi ho zloží, kerí mi ho zloží.

7.
Ach, je jeden jedziní, je to mój najmilší,
kerí mi ho postavel, kerí mi ho postavel,
ten mi ho aj zloží, ten mi ho aj zloží.

8.
A ja som opuscená jako hruška v poľi,
kej hruški opadajú, kej hruški opadajú,
ona sama stojí, ona sama stojí.