Šohaj trávu seče

z Horňácka

1.
Šohaj trávu seče,
kosa mu brat nechce,
a on sobě vzdychá
a na Boha volá,
skoroli súnko zajde.

2.
Súnečko s poledňa,
milá, vyprovoď ňa,
až za zelený háj,
ručenku ňe podaj,
galánečko moja.