Milovala jsem

1.
[:Milovala jsem, a to jedenkrát v životě svém,:]
[:láskou horoucí, která je čistá, nehynoucí.:]

2.
[:Srdce mě bolí, matička mně miláčka haní,:]
[:v lásce nám brání, nemá žádného slitování.:]

3.
[:Matičko drahá, vy nevíte, jak láska je zlá,:]
[:přiveďte ho k nám, vždyť já ho ráda ze srdce mám.:]

4.
[:Přivedla bych ho dcéruško drahá k lůžku tvému,:]
[:již je pozdě však, jinou miluje, jinou má rád.:]

5.
[:Zvoňte m)e hrany, mě oklamalo potěšení,:]
[:pryč se odebral a mě nešťastnou zde zanechal.:]

6.
[:Hrany zvonily, miláček se vrací z ciziny,:]
[:ale je pozdě, milenka jeho leží v hrobě.:]