Já jsem ten rolník český

1.
Nejhůře má rolník český,
s ničím se nevypíná,
žádnému jinému stavu
nikdy se nevysmívá.
[:Každého v pokoji nechá,
sám pokoj nikdy nemá,
sedlák jest mnohému hrubý,
tím se jeho stav tupí.:]

2.
On vždy sedí ve svém
a má právo edičné,
na něm celý svět závisí,
nese břímě rozličné.
[:Ať se svět chce potácí,
on vždy svou cestou kráčí,
ale jak faleš uhlídá,
v základu ji vyvrací.:]

3.
Selský stav, ten je nejstarší,
Adam nejdříve oral,
od něho jsou všechny stavy,
jak si kdo zamiloval.
[:Od sedláka v světě všechno,
co chce jen člověk míti,
vždyť sedlák je na tom světě
hlavní zdroj živobytí.:]

4.
On musí živiti všecko,
boháče i chudáka,
krále, vojsko, učitele,
umělce i žebráka.
[:Kdyby sedláka nebylo,
všechno by hladem mřelo,
vždyť sedlák je pánem světa,
po všechny časy, leta.:]