Prešpurská kasárňa

Záhorie

1.
Prešpurská kasárňa, širokí dvúr,
po ňem sa prechádza kamarát múj.
[:Kamarát múj, horko puače,
až sa tá kasárňa celá trase.

2.
De sú tí roďiče, co mja mjeľi,
co mja od maľička vichovaľi.
[:Už ich nieťi, už sú v zemi,
a mňa tu smutného zaňechaľi.:]

3.
De je tá frajírka, co sem ju mjeu,
co sem od malučka chodievau k ňej.
[:Už i neňí, sa vidaua
a mja tu smutného zaňechaua.:]