Svetlo a tieň

Hudba Gejza Dusík, Text pavol Braxatoris

Svet je plný protikladov, to je nesporné,
kladné póly priťahujú vždy len záporné,
v tom je práve našej lásky krása,
že ona radosť i žiaľ do života nášho vnáša.
Muž a žena od pradávna sú dva kontrasty,
no predsa vždy spolu držia v každom nešťastí.
Nečuduj sa preto, dievča moje,
že tvoje srdce je len pri mne spokojné.
Je to tak, ty si svetlo a ja tieň,
je to tak, ja som noc a ty si deň,
je to tak, ty si piesňou blaženou
a ja som zase tvojou tichou ozvenou.
Je to tak, ty si svetlo a ja tieň,
a preto kade chodíš, tam ťa sledujem,
je to tak, nechcem žiť bez teba sám,
lebo naše srdcia spolu patria, dokiaľ bijú nám,
je to tak, nechcem žiť bez teba sám,
lebo naše srdcia spolu patria, dokiaľ bijú nám.