Pozri, milá, na ten stromček zelený

1.
Pozri, milá, na ten stromček zelený,
keď je pekný, každý z neho odlomí.
Aj ty, moja najmilejšia, taká si,
druhí chlapci zneužijú tvej krásy.

2.
Keď užijú, aj ty, milá, taká budeš,
kdeže sa ty, moja milá, podeješ.
A ja skočím do tej bystrej vodičky,
kde sa perú drobné ryby, kačičky.

3.
Načo by si, moja milá, skákala,
ťažko teba tvoja mamka chovala.
Vychovala peknú, švárnu dievčinu,
aby chlapci pozerali vždy na ňu.