Kmotor sa nám smeje

Telgárt

1.
Kmotor sa nám smeje a kmotra nám puače,
že sme jej pojedli [:zo stoua kouače.:]

2.
Nepuačte kmotričko, veď mi vám vrátime,
ňeska sme zožali, [:zajtra vymuatime.:]

3.
Na pec kmotry, na pec, narodiu sa chuapec,
dolu kmotri z peca, [:na rok bude dievča.:]

4.
Už som si na tri dni kravy podojila,
že by som ja skrzti [:dolu nechodila.:]