Chodievau k nám edon šuhaj švárny

1.
Chodievau k nám edon šuhaj švárny,
chodievau on od jari do jari,
zodrav kapce, sedem, osem párov
a nakoniec, beťár, tajšov do farárov.

2.
Neviem, neviem čo sa mu tam páči,
že sa k Mare farárovej vláči,
keď sa vláči, hádam sa mu páči,
že ho Mara čaká v bielenom rubáši.