Zamiloval som si diouča v tej našej dedine

1.
Zamiloval som si diouča v tej našej dedine,
len sa ono nepáčilo tej mojej rodine,
a ja neviem, čo si mám počati, či mám milú zanahati,
a či ja mám so svou milou vo svet putovati.

2.
Všetci ľudia povrávajú, že ma nenávidíš,
a ty so mnou každý večer v našich dvierkach sedíš,
a ja neviem, čo si mám počati, či ti mám dobrú noc dati,
a či sa mám každý večer s tebou zhovárati.

3.
Nemusíš sa, moja milá, so mnou zhovárati,
môžeš si ty, každý večer iného hľadati,
môžeš, milý, môžeš k inej tajti, môžeš inú milovati,
nemusíš si už pola nas viacej chodievati.