Pod našim oblôčkom fajalôčka

1.
[:Pod našim oblôčkom fajalôčka,:]
[:miloval som dievča zo srdiečka.:]

2.
[:Miloval som Marku, aj Aničku,:]
[:dali mi karabín aj šabličku.:]

3.
[:Keby to videla moja mamka,:]
[:aka je zrúbaná moja hlavka.:]

4.
[:A keby to videl môj tatíčok,:]
[:aký je zrúbaný môj koníčok.:]

5.
[:Keby to videla moja milá,:]
[:veru by sa za mňa pomodlila.:]