Červena, biela stena

1.
Červena, biela stena, napitá hodná žena,
keď ti dajú za pohárik, nenahaj len tretí tálik.

2.
Ked ti dajú za skleničku, nevypi len polovičku,
ej, vivat, vivat, vivat, ked ti daju lenže vyvráť.