Vandrovali hudci

1.
:Vandrovali hudci, dva švarní mládenci,
[:Išli oni horou, horou javorovou.:]

2.
Našli drevo krásnô, na husličky hlhlasnô,
[:iba ho zotnime, so sebou vezmime.:]

3.
Prvý raz zaťali, íverček vyťali,
[:druhý raz zaťali, do krvi preťali.:]

4.
Tretí raz zaťali, taký hlas počuli,
[:Ach. nie som ja drevo, drevo javorovô.:]

5.
Ale som ja dievča z mesta richtárovo.
[:Na vodu som išla, neskoro som prišla.:]

6.
Mamka ma zakliala, bych kameň ostala,
[:kameňom meravým, drevom javorový.:]

7.
Kupa skamenela meravým kameňom,
ja som zdrevenela zeleným javorom.:]

8.
Choďte, hudci, vy ta , pred mamkine vráta
[:a tak jej zahrajte, žiaľu jej dodajte.:]

9.
Toto sú husličky z tej vašej Aničky,
[:toto sú strunočky, jej zlaté vlásočky.

10.
Toto je sláčiček, z jej bielych ručičiek,
[:toto sú kolíčky, jej biele prstíčky.:]

11.
Keď mamka počula, k obloku bežala.
[:Ach, vy hudci smutní, choďte preč, choďte.:]

12.
Choďte preč, choďte a žiaľ mi nerobte,
[:však ja ho dosti mám, že Aničky nemám.:]