Povievaj vetríčku

Púchovská dolina

1.
Povievaj vetríčku hore doľinečku,
azdaj mi doňeseš ňijaku novinu.

2.
Aňička, Aňička, na kohos volala,
kej si sa v tejbistrej vodzenke topila?

3.
Novina, novina, čo je za novina,
vidrnské dzievčence popadaľi z breha.

4.
A kej popadaľi, na Boha volaľi:
"Pomáhaj nám, Bože", už pomoci neňi.

5.
Vidrnské dzievečki, berce cedulečki,
chojce pochovávac Aňičku z vodzički.

6.
Aňička, Aňička, na kohos volala,
kej si sa v tej bistrej vodzenke topela?

7.
Bola bich volala na svoju mamičku,
aľe kej som mala vodu pri srdečku.

8.
Bola bich volala na svého milého,
ľen kej som ja bola daľeko od ňeho.

9.
Bola bich volala na svého taťíčka,
aľe mi ňedala studzena vodzička.