Sedliačkovi dobre je

1.
Sedliačkovi dobre je,
keď naorie, naseje,
[:žitko platí, má dukáty,
sedliačkovi dobre je.:]