Šuhaj, šuhaj, kat ťa lámal

1.
Šuhaj, šuhaj, kat ťa lámal,
nejedno si dievča sklamal.
[:Nesklamal som iba dvoje,
a z tých bude jedno moje.:]