V prostred Americe

1.
V prostred Americe krčma malovaná
[:a v něj pijú chlapci a v něj pijú chlapci do bieleho rána.:]

2.
A keď sa napijú, tak si povedajú,
[:pojme chlapci domů, pojme chlapci domů do našeho kraju.:]

3.
A v tem našem kraju, ludzia povedajú,
[:že sa v Americe, že sa v Americe peňaze kopajú.:]

4.
Ta moja ženička, tak mi gazdovala,
[:ve dně aji v noci, ve dně aji v noci s galánmi líhala.:]

5.
Kúpím si levorver na sedzom strelení,
[:zabijem ženičku, zabijem ženičku s galánmi v posceli.:]