Přišel ke mně Dřímala

1.
[:Přišel ke mně Dřímala,:]
[:abych s ním tancovala.:]

2.
[:Aj ty milý Dřímalo,:]
[:napřadla sem já málo.:]