Komenský dvorečku

1.
Komenský dvorečku, aj, stojíš na kopečku,
líčí ťa děvečka, aj, červenú hlinečkú.

2.
Červenú ťa líčí, aj, modrú podrovnává,
to tobě, šohajku, aj, na znamení dává.

3.
Komenský dvorečku, aj, podbere ťa voda,
sú tam hodné dívky, aj, bylo by jich škoda.

4.
Komenský dvorečku, aj, žádný ťa nechválí,
je v tobě jak v pekle, aj, enom že nepálí.

5.
Nepálí, nepálí, aj, ale pálit bude,
až z teho dvorečka, aj, šohajíček půjde.