Ked sebe zašpivam

Veľký Ruskov, Zemplín

1.
Ked sebe zašpivam i zaplakac mušim,
šumni Ruskov valal, zochabic ho mušim.

2.
Veľo ja preveľo sebe vibirala,
ľem bi ja, Bože moj, ňepobanovala.

3.
Banuj dzivče teraz, ja banoval ňeraz,
ti spala v komore a ja stal na dvore.

4.
Ti spala v komore na bilej posceľi
a ja stal na dvore kolo vašej sceni.