Kde jsi, má neznámá

Hudba a text Karel Hašler

1.
[:Když soumrak město zahalí, v ulicích ztichne shon
a tichou píseň z povzdálí se rozhlaholí zvon.
Na krásnou myslím princeznu, jež kdes zakletá,
ač nevím zda ji naleznu, přec volám do světa:
Kde jsi má neznáma? Jsi mezi hvězdama?
Tvůj obraz zřím když zírám ku hvězdám.
Ó, sestup z říše hvězd,
bych v loktech moh tě nést
a šeptat ti, jak rád tě mám!
Ó, sestup z říše hvězd,
bych v loktech moh tě nést
a šeptat ti, jak rád, jak rád tě mám.:]
Kde jsi má neznámá?