Na Svatém Vítě

Karel Hašler

1.
[:Na Svatém Vítě točí se hbitě lvíček jak korouhvička,:]
točí se na všecky strany, jak oči falešné panny,
[:jak oči falešné panny z mladíčka na mladíčka.:]

2.
[: Slovo mi dala panenka malá, lásku mi přislíbila,:]
říkala, že mne má ráda a pak si hned kamaráda,
[:a pak si hned kamaráda místo mne namluvila.:]

3.
[:Nevybrala si namluvila si, mládence falešného,:]
ten se jí nabažil brzy, teď už ho panenka mrzí,
[:teď už ho panenka mrzí, nebude nikdy jeho.:]

4.
[:Lvíček na Vítě točí se hbitě točit se nepřestane.:]
Lvíček se vesele točí, má milá má modré oči,
[:má milá má modré oči smutné a uplakané.:]