Smuténka

Moravská ľudová

1.
Od Pálavy krahulíček doletěl,
novinu nám tuze smutnú pověděl,
[:že tam kdesi v prostřed pola
Pána Boha tiše volá,
šohajek co tak žít chtěl.:]


2.
Smutno je dnes od Dyje až k Moravě.
Aj ta naša Pálavěnka smutná je.
[:Že tam kdesi, blízko domú,
tichá alej smutných stromú,
na zlý osud žaluje.:]

3.
Z letních květú malý vínek uvadá,
za Pálavú rudé slunko zapadá.
[:V dálce smutné plechy hrajú,
šohajkovi zbohem dajú.
přitulí ho Morava.:]