Májový den

Hudba a text Karel Hašler

1.
Pohleď, kterak kolem vše rozkvétá,
ptačím zpěvem hlaholí háj,
skřivan s písní k obloze vzlétá,
volá: "Je tu, je první máj!"
V srdci mi vykvetl nejhezčí květ,
který bych neprodal za celý svět,
je to kvítek nejčistší lásky,
který kvete jen když je máj.

Refr. 1.:

[:Májový den, májový den
láskou a květy je opředen.:]

2.
Polož hlavu na moje rámě,
na mé srdce ručku svou dej.
V máji nelze milovat klamně,
ústa svoje zlíbat mi přej.
Neváhej poslechnout srdéčka hlas,
dokud je máj, dokud je lásky čas.
Užij se mnou chvilinku lásky,
v moji náruč, dívenko spěj.

Refr. 2.:

[:Májový den, májový den
je doba lásky, líbej mne jen.:]

3.
Jednou až nám srdéčko schladne,
zvadne jako v podzimu květ,
poznáš, kterak žití je zrádné,
dnešek se víc nevrátí zpět.
Ráda se budeš pak rozpomínat,
na máj, kdy měl jsem tě, dívenko rád,
užiješ se mnou rozkoše lásky,
poznáš, kterak krásný je svět.

Refr. 2.: