Já neumím šimy

Hudba a text: Karel Hašler

1.
Až se vám to stydím říct,
proč je smutná moje líc.
Nemohu však jináče,
neboť je mi proto skorem do pláče.
[:Budete se mi však všichni smát,
až se vám tu začnu zpovídat,
že neumím šimy, že neumím šimy,
šimy, šimy, šimy tancovat.:]

2.
Ten, kdo má dost odvahy
na ples jíti do Prahy,
do kola ať nejde hned,
nebo by se tůze, tůze, tůze splet.
[:Slečinka ho nechá v kole stát,
řekne mu, proč nejde domů spát,
když neumí šimy, když neumí šimy,
šimy, šimy, šimy tancovat.:]

3.
Pan profesor Odcházel
se o nevěstu ucházel,
ale máma řekla: "Ne!
To se milý pane hned tak nestane!
[:Prosím vás, co je to za nápad,
jak bych vám svou dceru mohla dát,
když neznáte šimy, když neznáte šimy,
šimy, šimy, šimy tancovat.":]

4.
Němci vojnu prohráli,
Francii nic nedali,
Poincare proto řek:
"Vypláchnem jim trochu žaludek!
[:Když nám Němci nechtí uhlí dát,
půjdem se tam na to podívat,
my je naučíme, my je naučíme,
šimy, šimy, šimy, šimy tancovat.":]