Robota ťa mamko

1.
Robota ťa mamko, robota zodrala,
pokiaľ si nás čiernym chlebom vychovala,
chlebom vychovala.

2.
Chlebom vychovala, plátnom zaodiala,
robota ťa mamko, robota zodrala,
robota zodrala.