Ej, goraľ ja jym, goraľ

Vyšné Ružbachy, Spiš

1.
Ej, goraľ ja jym, goraľ, s pod vysokyf Tater.
[:dyscyk mje vykompou, vykolysou vjater.:]

2.
Dyscyk mje vykompou, vjater vykolysou,
[:co jym še naplakou, ňifto mje ňyslysou.:]

3.
Goraľu, goraľu, matka či umarla,
[:kyj zjyj ďjabľi byľi, fcora krupy jadla.:]

4.
Goraľ ja jym, goraľ, v malym kapjyľusku,
[:kosuľa po pympek, gače na lancusku.:]

5.
Goraľ ja jym, goraľ, v malym kapjyľusku,
[: vsyčko ja vjym robič, ľymzy po maľučku.:]