Šedži mloda za stoľikym

Vyšné Ružbachy, Spiš

1.
Šedži mloda za stoľikym jak ruzovy kvjat,
vyplakala svoje ocy, zmjyňou še jyj švjat.

2.
Cego places a nařykas, cego či je zaľ,
tego vjonka žyľonego, co zeš mi go vžoau.

3.
Co zeš ftedy ňyplakala, ked jym či go brou,
jam myšľala i dumala, zy zeš še ľym šmjou.