Hej odkazou mi mily

Vyšné Ružbachy, Spiš

1.
Hej, odkazou mi mily,
hej, zy mi ňic ňypošľe,
[:hej, ja mu odkazala,
hej, zy mi bžusek rošňe.:]

2.
Hej, odkazou mi mily,
hej, zy mje ňymiluje,
[:hej, ja mu odkazala,
hej, ňyf mje pocaluje.:]

3.
Hej, teras sobje teras,
hej, džyfcontecko rozvas,
[:hej, zarosly hodňicky,
hej, co jym hodžou do vas.:]

4.
Hej, zarosly hodňicki,
hej, zrosly čyrňakami,
[:hej, co nom zabraňali,
hej, ľubošč myndzy nami.:]