Idymy, idymy

Vyšné Ružbachy

1.
[:Idymy, idymy:] hodňicka ňyvjymy,
[:dobre ľudže vjedzom:] moze nom povjedzom.

2.
[:Otvjyrajče džvjyre:] novotna rodžina,
[:idymy z daľeka:] vera je nom žima.

3.
[:Pušče nas tu pušče,:] ňyf tu ňystojymy,
[:krotke guňky momy,:] bo tu pomarznymy.

4.
[:Bedžes ty Marynko,:] bedžes ty plakala,
[:kyd či bedže švjokra:] krupy rahuvala.

5.
[:Bedže či rahuvač:] po štyry na lyske,
[:escy še če spyta:] cy zeš zjadla fsytke.

6.
[:Ňybedžes Marynko:] kľubyrecki rombač,
[:bo či bedže Jozek:] na hrbeče lomač.