V krakoviňe čiernej zemi

Púchovská dolina
Regrútska

1.
[:V krakoviňe čiernej zemi na láňi,:]
zatočel sa švárni šohaj na koňi.

2.
[:Po tej zemi krakovienka chojela,:]
sináčka si na svích rúčkach nosela.

3.
[:Hodzela ho z mosta do Dunajíčka,:]
dze sa perú drobné ribi, kačička.

4.
[:Šli ribári, šli ribenki chitaci,:]
chiceli tam malé dzica do sieci.

5.
[:Kej začali hore tu siec dvíhaci,:]
hnedz začali šetki zvoni zvoňici.

6.
[:Šetki panni, krakovenki do radu,:]
bujeme z vás viberaci slobodu.

7.
[:Šetkím pannám krakovenkam vieneček,:]
richtároviech Katerince čapeček.

8.
[:Hodzeli ju z mosta do Dunajíčka,:]
prežalostňe zavolala taťíčka.

9.
[:Ach, céruška, sama si si príčina,:]
púščala si švárnich chlapcov z večera.