Tí polhorskí mláďenci

Pohronie

1.
Tí polhorskí mláďenci pitaľi si nocľahi,
šej, haj, [:a ja som im ňedala,:] ľebo som ich ňeznala.

2.
Ťebe, milí, ťebe dám, ľebo ťa ja dobre znám,
šej, haj, [:ťicho, milí, ticho kroč,:] ostrôžkami ňežbrnkoc.

3.
Moja mamka čujňe spí, zbadala bi, že si ti,
šej, haj, [:fstaňte, sinovia, hore,:] máťe švagra v komore.

4.
Sinovia hore fstaľi, na kusi ho rúbaľi,
šej, haj, [:skaďe tá krv visikla,:] biela ruža vikvitla.

5.
A s tej ruži fialka, dobrú noc ťi, frajerka,
šej, haj, [:kaďe ťelo metali,:] biele kveti kvitali.

6.
A ďieučatá zbieraľi, mláďencom posielaľi,
šej, haj, [:ja smutná ňemám komu,:] puročím Pánu Bohu.