Kde si, náš Mesiáš

1.
Kde si, náš Mesiáš, kde si, náš Pán?
V Betlémskom meste ťa vyhľadávam.
[:V Kráľovskom dome ťa zrodené,
ty Dieťa, vyhľadávam.:]

2.
Alebo či niekde u mešťana
zrodila Dieťatko svätá Panna?
[:Ohlas sa, najvyšší, ty Kráľu najmilší,
keď ťa hľadám.:]

3.
Nenachádzam ťa ja nikde tuto,
ako mi nemá byť veľmi ľúto.
[:No, ešte len pôjdem, azda ťa len nájdem,
keď ťa hľadám.:]

4.
Lež našiel som ležať Dieťa v sene,
s Máriou Matičkou utúlené,
[:v maštali na slame slabo má postlané,
pred ním kľakám.:]

5.
Keď si sa ty, Pane, tak ponížil,
pretože som hriešne na svete žil,
[:dvoje rúk si skladám, pred tebou tu kľakám,
teba žiadam.:]