My štyri, my štyri, aj štyri budeme

1.
My štyri, my štyri, aj štyri budeme,
[:čo koho do toho, kde sa podejeme.:]

2.
Jedna do Krmeša, druhá do Ľubele,
[:a tretia so štvrtou predávať kúdele.:]

3.
Jedna druhej šepce, kúpime si čepce,
[:ak sa nevydáme, čepce popredáme.:]