Pije Janík v krčme, prišla poňho žena

1.
Pije Janík v krčme, jój, prišla poňho žena,
hybaj mužu domov, zajtra je nedeľa.

2.
Čože pôjdem domov, keď nemám ku čomu,
kone voly nemám, ani svojho domu.