Radovec - Aký je to veľký žiaľ

1.
Aký je to veľký žiaľ, čo ja v srdci mám,
celý svet sa, milý môj, búri proti nám.
La, la ,la, la ....
[:Svet mi ťa haní a mamka bráni,
že si, že si, že si luterán.:]

2.
Aká je to malá vec, veľmi maličká,
že si ty luterán, ja katolíčka.
La, la ,la, la ....
[:Čo viera dvojí, to láska spojí,
verná moja, moja dušička.:]

3.
Skorej štastia dôjdeme, dá to milý Boh,
keť sa modliť budeme v oboch kostoloch.
La, la ,la, la ....
[:Otčenáš v tvojom a Zdravás v mojom,
krstiť, krstiť, krstiť v obidvoch.:]